Herkästi vahva

04.02.2021

Tasapainoa etsimässä


Kovin saa nyt keskittyä siihen, kuinka suhtautua yksi toisensa jälkeen ilmaantuviin päivittäisiin haasteisiin. Tuntuu, että kaiken kattavaa sietokykyä ja kykyä pysyä omassa voimassaan testataan nyt rankalla kädellä ihan henkilökohtaisessakin elämässä. Herpaantua ei tohtisi hetkeksikään, vaikka kokeekin, että voimat uupuvat eikä jaksaisi enää yhtään lisää mitään ylimääräistä.

Nyt ilmeisesti katsotaan, miten käytännössä toimii kaikki se tieto ja viisaus, jota on tässä matkan varrrella kerätty ja ammennettu reppuun. On aika alkaa elää sitä elämää, jota varten on tänne tultu. On uskallettava tulla esiin aitona itsenään, kaikkine vahvuuksineen ja heikkouksineen, arvokkaasti ja viisaan nöyrästi, pintakuoret ja suojapanssarit riisuen. Tärkeintä on olla rehellinen itselleen, olla herkkä omille sisäisille kuiskauksilleen ja sitä kautta nähdä ja toimia jokapäiväisessä elämässään.

Moni tarvitsee nyt tukea ja toisten välittämistä, ja olisikin hyvin tärkeää huomioida tuo tarve läheisissään. Koskaan ei pitäisi väheksyä tai sivuuttaa toisen kokemusta, vaikkei sitä itse täysin aina ymmärtäisikään. On taito osata olla herkästi vahva silloin, kun toinen tarvitsee tukea ja läsnäoloa. Ja vastaavasti on myös hyvin tärkeää osata ottaa vastaan tuota apua toiselta, kun itse ei jaksa. Yksin kun ei kenenkään pitäisi jäädä silloin, kun elämä tai oma olotila tuntuu ylitsepääsemättömältä. Ja nyt jos koskaan tähän kannattaisi varmasti meidän jokaisen kiinnittää erityistä huomiota.

Kun herkkyys ja vahvuus kulkevat käsi kädessä, ollaan hyvin suuren oivalluksen äärellä. Ja tätä tasapainoa huomaan etsiväni itse jokapäiväisessä elämässäni nyt, mitä enenevissä määrin. Haluaisin osata olla sopivasti herkkä ja vahva, niin itselle kuin toisille. Ja tarkkana saa olla, ettei mitään suurempia ylilyöntejä pääsisi käymään ja ettei vaakakupit liikaa kallistuisi suuntaan eikä toiseen. Jatkuvasti on siis punnittava, jotta tätä tasapainoa oppisi yhä paremmin pitämään yllä. Olkaamme valppaina ja valmiina.


-Sanna-T A K A I S I N    B L O G I K I R J A A N